Cookie beleid SV Odijk

De website van SV Odijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

AVG

AVG

AVG Verklaring en privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook SV Odijk heeft hiermee te maken en zal zich uiteraard houden aan de AVG.

Al enige tijd geleden is een werkgroep begonnen met het uitvoeren van het stappenplan AVG. Onderdeel van het stappenplan is oa.de inventarisatie van de persoonsgegevens van leden en vrijwilligers met de vragen waar, door wie, waarvoor worden deze gegevens gebruikt. Ook is in kaart gebracht welke IT-systemen incluis de software er worden gebruikt en hoe deze systemen zijn beveiligd binnen de vereniging. Het stappenplan AVG is doorlopen. Ons Privacy beleid kun je hieronder op deze website lezen.

Er moeten nog wel een aantal zaken worden geregeld. Belangrijkste aspect is het verkrijgen van toestemming van de leden en ouders van minderjarige leden voor het verwerken van de persoonsgegevens, zoals vermeld voor de doeleinden in ons Privacy beleid SV Odijk.

Ieder (ouder van) lid/vrijwilliger ontvangt binnenkort een mailbericht met de verwijzing naar ons Privacy beleid. In het mailbericht wordt dan expliciet om toestemming gevraagd voor een aantal aspecten uit het AVG, zoals bijvoorbeeld publicatie foto’s en gebruik persoonsgegevens op de SV Odijk website en/of SV Odijk post. In ieder geval mag ieder lid en vrijwilliger ervan uit gaan dat haar/zijn persoonsgegevens op een zeer zorgvuldige wijze worden gebruikt. Dit was in het verleden al zo en zal nu en in de toekomst ook zo blijven!

Voor vragen en/opmerkingen kunt u terecht bij het bestuursleden van SV Odijk of via e-mail [email protected]

Privacybeleid SV Odijk

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken. SV Odijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving van de nieuwe Europese privacywet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als men lid is van SV Odijk dient men op de hoogte te zijn van dit privacy beleid en verleent men op verzoek van het bestuur per e-mail toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden, zoals die in dit privacybeleid staan beschreven. Een nieuw lid van SV Odijk geeft deze toestemming op het aanmeldformulier.

Persoonsgegevens die wij gebruiken

Sv Odijk verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, roepnaam en achternaam,
 • Geslacht,
 • Geboortedatum,
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit,
 • Adresgegevens,
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
 • E-mailadres(sen),
 • Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB spelerspas),
 • IBAN-nummer.

Waarom wij gegevens nodig hebben

SV Odijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB),
 • Afhandelen van uw contributie en andere betalingen,
 • Informeren over (sport-)activiteiten,
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten.

Hoe lang wij gegevens bewaren

 • SV Odijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • De bewaartermijn van persoonsgegevens is, van de financiële administratie, zeven jaren na beëindiging lidmaatschap (datum uitschrijving). 
 • Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen worden maximaal drie maanden na dato bewaard.
 • Persoonsgegevens ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder voetbalseizoen verwijderd worden.

Gegevens delen met anderen

 • SV Odijk deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer), binnen de commissies alleen, indien nodig voor de uitoefening van hun taken.
 • Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.
 • Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
 • Wij delen nooit persoonsgegevens met anderen, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van SV Odijk.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mailadres [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID-bewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met kaart/paspoortnummers zwart maken. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

SV Odijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Protocol Fotografie

Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Deze publicatie gebeurt dan volgens ons protocol fotografie. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Indien nodig kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar [email protected].

Vragen over ons privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we periodiek of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Vragen over ons privacy beleid kunt u stellen via [email protected] of direct aan het bestuur van SV Odijk.

Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!