Cookie beleid SV Odijk

De website van SV Odijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Club van 100 lid worden

Club van 100 lid worden

De Club van 100 is een groep van enthousiaste leden en/of fans, die SV Odijk een warm hart toedraagt. Het streven is om 100 deelnemers te vinden, die ieder een jaarlijkse bijdrage van € 50,00 leveren.

De namen van de leden van de Club van 100 worden (tenzij anders aangegeven) vermeld op het Club van 100-bord in het clubgebouw en op de website van de vereniging. De Club van 100 heeft zich onder andere ten doel gesteld om de jeugd van SV Odijk zowel financieel, facilitair of anderszins te ondersteunen.

Tijdens de jaarlijkse samenkomst van de leden zal inzicht gegeven worden in de financiën.

Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en de opzegging moet voor 1 december bij het bestuur van de Club van 100 binnen zijn. Opzeggen kan alleen met ingang van 1 januari. De toegezegde bijdrage voor het lopende jaar wordt normaal ingehouden.

 

Spelregels Club van 100 SV Odijk

De Club van 100, opgericht op 1 juli 2018, heeft ten doel het financieel ondersteunen van SV Odijk voor investeringen die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden, waarbij de focus op de jeugd en de selectie ligt.

 1. Lidmaatschap

• Je wordt lid door je aan te melden en de jaarlijkse bijdrage van € 50,- te betalen.
• Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar, lopende van 1 januari tot en met 31 december en wordt aan het einde van deze periode automatisch met een jaar verlengd.
• Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Wat krijgt een lid ervoor terug?
Leden van de Club van 100 krijgen een vermelding op het ledenbord in het clubhuis en een vermelding op de SV Odijk website op de pagina “Leden van de Club van 100”. De Club van 100 zal minimaal één keer per jaar een activiteit organiseren voor de leden van de Club van 100. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te blijven en om nieuwe leden te werven.

3. Financiën
De geldmiddelen van de Club van 100 bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en eventuele donateurs. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 50,-. De jaarlijkse bijdragen worden in de eerste week van het kalenderjaar per machtiging geïncasseerd van het door het lid opgegeven bank- of girorekeningnummer. Alle financiële handelingen lopen via de penningmeester van SV Odijk.

4. Verzoek tot sponsoring
Ieder lid van de Club van 100 en ieder lid van SV Odijk kan een sponsoraanvraag indienen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij een van de leden van de Commissie te worden ingediend, voorzien van argumentatie en een kostenberekening. De aanvrager krijgt een schriftelijke reactie of de aanvraag gehonoreerd wordt. Toewijzing van gelden kan via een verzoek tot sponsoring, maar ook kunnen gelden jaarlijks gereserveerd worden (bijvoorbeeld een vast bedrag per jaar voor de jeugdtrip). De Commissie Club van 100 beoordeelt de aanvraag en het bestuur neemt in overleg met de commissie Club van 100 de beslissing over eventuele honorering van de aanvraag. Een investering wordt in principe alleen toegekend als deze een toegevoegde waarde heeft voor SV Odijk en waarvoor binnen SV Odijk geen budget beschikbaar is c.q. een duidelijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. In bijzondere situaties beslist het bestuur na overleg met de Commissie Club van 100.

5. Beheer
De dagelijkse gang van zaken wordt door de Commissie Club van 100 uitgevoerd. De commissie is belast met het beheren van de Club van 100: administreren, behandelen van aanvragen, voordracht richting het bestuur voor het toewijzen van gelden en al het andere wat ter tafel komt betreffende de Club van 100. De Commissie Club van 100 bestaat uit tenminste twee personen, met ieder een gelijke stemverhouding. Leden van de commissie worden door het Bestuur van SV Odijk aangewezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van SV Odijk. Jaarlijks wordt tenminste één keer schriftelijk verslag gedaan aan de leden van de activiteiten en de inkomsten en uitgaven. De gang van zaken zal ook op de website te volgen zijn.

6. Opzegging
Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Daarnaast eindigt het lidmaatschap wanneer:
• Het lid ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet betaalt. Ontzetting gebeurt schriftelijk.
• SV Odijk besluit de Club van 100 op te heffen. Opzegging gebeurt dan schriftelijk, met een opzegtermijn van een maand.
• Het lid komt te overlijden.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, zijnde 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Aanmelding

Stuur een email naar [email protected] met uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!